Free Football Clinic Kicks Off in Biñan
January 26, 2018
Gawang Biñan Trade Fair
February 2, 2018

Roma 1:16 “Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una’y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.” Sa pagdiriwang ng ng Bible Month Celebration, namahagi ng 410 na Biblia sa City Hall sina Pastor Arnold De Torres, Faith Bible Christian Church, Senior Ptr.BPM. Chairman at ang Binan Pastor’s Movement.more photos